Cart

Algemene verkoopvoorwaarden Online aankoop

Deze e-commerce website is eigendom van:
Verberckmoes NV
Meubelen Verberckmoes
Reepstraat 121
9170 St. Gillis-Waas

info@verberckmoes.be
Tel. +32 3 727 13 00 – Fax 03 727 13 01
BTW BE 0449.150.778– RPR Dendermonde
Rek.nr. BE43 4070 5109 1101

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product of dienst aangeboden op Verberckmoes webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden.

De consument heeft het recht aan Meubelen Verberckmoes mee te delen dat hij afziet van de onlineaankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, tenzij hij afgehaald heeft en dus de goederen moet inspecteren (Artikel 7) De goederen moeten in de originele verpakking worden teruggebracht. Zij mogen niet gebruikt zijn. Op maat gemaakte artikelen zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en kun je dus niet retourneren. Matrassen, kussens en dekbedden, waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen uit hygiënisch oogpunt na gebruik niet geruild of geretourneerd worden.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Meubelen Verberckmoes, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas, BTW BE 0449.150.778, RPR Dendermonde, (hierna 'Meubelen Verberckmoes') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Meubelen Verberckmoes moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Meubelen Verberckmoes aanvaard zijn.

Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod (artikel 3) en de aanvaarding daarvan.

Verberckmoes behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij niet courante orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Verberckmoes bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht De orderbevestiging via e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. De prijs van een product of dienst is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake van een kennelijke fout, materiële vergissing of technische mankementen van de website.

Door het grote aantal artikelen op onze website kan het altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website opgenomen artikelen onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de orderafhandeling. Wanneer dan de juiste prijs van een artikel lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij u hiervan verwittigen en het verschil terugbetalen. Indien de juiste prijs van het artikel hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij of contact met u opnemen voor instructies voordat wij het artikel naar u opsturen, of uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

Indien de onjuiste prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het artikel tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Meubelen Verberckmoes niet. Meubelen Verberckmoes is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Meubelen Verberckmoes is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Meubelen Verberckmoes. Meubelen Verberckmoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of als het uit productie wordt of is genomen door de leverancier. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle bestellingen van artikelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die artikelen en diensten, en van de beschikbaarheid van de materialen voor het maken van deze artikelen. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde artikelen niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen. Indien wij een artikel of dienst niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat het artikel niet bij de fabrikant in voorraad is, of niet meer wordt geproduceerd, of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 2 hierboven), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en verwerken wij uw bestelling niet. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.

Meubelen Verberckmoes is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Levertermijnen kunnen wijzigen door overmacht en/ of gewijzigde aanleveringstermijnen van de producent.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om een selectie artikelen uit het assortiment van Meubelen Verberckmoes online aan te kopen.

Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelwagen. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest u één van de aangeboden leveringswijzen: levering of op afspraak afhalen in een afhaalpunt. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling” of woorden van dezelfde strekking. Verberckmoes bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht De orderbevestiging via e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Meubelen Verberckmoes. De artikelen worden afgehaald of thuis bij de klant geleverd, al dan niet, tegen betaling. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen aangeboden door MultiSafePay, de betaalprovider.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaarten Visa, Mastercard
- Via Maestro
- Via Bancontact
- Via iDeal
- via overschrijving op rekeningnummer BE43 4070 5109 1101

Meubelen Verberckmoes is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden afgehaald of geleverd in België. Voor andere leveringen of landen neemt u contact op met onze klantendienst.

De afhaling is gratis en kan in het afhaalpunt te Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 8A of in Tongeren, Limesweg 1.De praktische afhaalmodaliteiten worden via mail bezorgd na bestelling.

De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een externe transporteur.
Levering in België tot aan de eerste drempel is gratis vanaf een aankoop van 1.750 euro

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen die in voorraad zijn bij Meubelen Verberckmoes aan het opgegeven adres van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om de goederen binnen de 8 dagen bij u te leveren. De levering gebeurt op weekdagen tussen 9.00u en 17.00u.

Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de levertermijn van onze leverancier.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant binnen de 48u worden gemeld aan Meubelen Verberckmoes.

U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Verberckmoes te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving op de orderbevestiging zijn ten laste van Verberckmoes.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Meubelen Verberckmoes was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Meubelen Verberckmoes. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Meubelen Verberckmoes te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Meubelen Verberckmoes.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Meubelen Verberckmoes via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor best gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Verberckmoes betaalt u het complete aankoopbedrag (exclusief transportkosten) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten of het kan worden afgehaald. Moet u het niet terug hebben, wordt het product na een maand vernietigd.

Koos je voor afhaling, dan dient de retour of wissel op eenzelfde manier te gebeuren, zijnde in het filiaal waar de afhaling werd gedaan.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Meubelen Verberckmoes heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Meubelen Verberckmoes of een gemachtigd transporteur. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Meubelen Verberckmoes zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept vooraleer er geleverd of afgehaald is, zal Meubelen Verberckmoes alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Meubelen Verberckmoes op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten die al uitgeleverd zijn kan Meubelen Verberckmoes wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Meubelen Verberckmoes geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Meubelen Verberckmoes betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bijvoorbeeld maatwerk, specifieke uitvoeringen van salons, stoelen, kasten…die niet in voorraad zijn bij de leverancier en speciaal voor de klant worden besteld en gemaakt,…)
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (matrassen, kussens, beddengoed,…) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
overeenkomsten waarbij de klant Meubelen Verberckmoes specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

Retourneren winkelaankoop

Heb je een bestelling geplaatst in één van onze fysieke winkels? Dan is het helaas niet mogelijk om je artikel te retourneren. Je hebt tenslotte je artikel in de winkel kunnen zien en ervaren waardoor je weet dat je de goede beslissing hebt genomen.
Mocht het artikel anders zijn dan afgesproken, dan heb je uiteraard wel de mogelijkheid om je artikel te retourneren.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Meubelen Verberckmoes klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Meubelen Verberckmoes.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Meubelen Verberckmoes.

U moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 2 werkdagen na levering aan Verberckmoes te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving die terug te vinden is in de orderbevestiging zijn ten laste van Verberckmoes.

Bij vaststelling van een verborgen gebrek moet de klant Meubelen Verberckmoes zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 9: klantendienst

De klantendienst van Meubelen Verberckmoes is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 727 13 00, via e-mail op klantendienst@verberckmoes.be of per post op het volgende adres Meubelen Verberckmoes, Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Meubelen Verberckmoes beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Meubelen Verberckmoes zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Verberckmoes NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en reclame. Indien u wilt, kan u zich eenvoudig uitschrijven uit onze nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Meubelen Verberckmoes, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kunt U zich steeds richten tot Meubelen Verberckmoes, Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven onder of gelinkt aan de holding I.I.G. (Internationale Interieurgroep, Reepstraat 121, Sint-Gillis-Waas).

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Meubelen Verberckmoes heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Meubelen Verberckmoes houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op privicy@verberckmoes.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Meubelen Verberckmoes om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Meubelen Verberckmoes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Meubelen Verberckmoes bevoegd.